ติดต่อบริษัททางอีเมล์
Email ติดต่อบริษัท 
IMPERIAL PLASTICS CO.,LTD
75 MOO 3 RANGSIT-NAKORNNAYOK ROAD BUANBOND NONGSUAE PATHUMTHANI
TEL. 0-2905-2081-4 FAX : 0-2905-2085

 

เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อ 1 มิถุนายน 2540 เครื่องจัทรที่ใช้ผลิตชิ้นงานประกอบด้วย เครื่องฉีดและเครื่องเป่า ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตได้ประกอบด้วย ขวดพลาสติก ขวดยา ขวดหยด ขวดยาตา ขวดยาหยอดตา ขวดยาเม็ด ขวดแชมพู ขวดน้ำมันเครื่อง ขวดแกลลอน ตลับ และภาชนะพลาสติกต่างๆ
since 1 December 1994, IPS is beginning construct , openning at 1 June 1995.IPS can be produce product with the injection machine and the blowmolding machine,size 100cc 750cc 2000cc 5000cc

ลิ้กที่นี่เพื่อดูแผนที่